Na našej permakultúrnej záhrade Záhrada so Srdcom organizujeme pravidelné stretnutia detí na rôzne témy podľa metodiky „Deti v permakultúre“. Projekt Deti v permakultúre „Children in permaculture“ je inovatívny medzinárodný projekt v rámci ktorého spolupracujú pedagógovia a lektori z rôznych krajín a organizácií. Cieľom projektu je zlepšiť vzdelávanie detí, vzájomne sa inšpirovať, zdieľať skúsenosti z rôznych oblastí a uviesť ich do praxe, ako zapojiť deti do permakultúry. Prečo zoznamovať deti s permakultúrou?
Z manuálu deti v permakultúre: „Budúcnosť našej planéty je závislá na zmene povedomia ľudí, v ktorom sa prírodné zdroje už nepovažujú za samozrejmosť a využívajú sa bez zváženia dlhodobých dopadov.Podpora detí, aby si od útleho detstva vytvárali empatický vzťah medzi sebou aj vo vzťahu k prírodnému prostrediu je kľúčovým krokom pri formovaní tohto nového povedomia .
Vítame detičky z domáceho vzdelávania, škôlkarov a školákov, a samozrejme zvedavých rodičov.
Pre organizované skupinky vieme ponúknuť program na mieru aj na pravidelnej báze. Neváhajte nás kontaktovať, prosím, zahrada@ekoklubzdravia.sk


AKO SA POSTARAT O PRIRODU


IMG_4493[1].jpg